Изкупуване на Ударени Коли

 medium_car-accident-bmw-car-accident-videos

Изкупуване на ударени автомобили произведени след 2005 


 Най- добрите цени за изкупуване на ударени автомобили. Автомобилите, които изкупуваме се разкомплектоват, като годните за повторна употреба части се заделят и предлагат за повторна употреба. Изкупуване на ударени автомобили от физически лица се осъществява след предоставяне на голям талон на автомобила от неговия собственик. Изкупуването на ударени автомобили от юридически лица е придружено с издаване на фактура от страна на собственика на автомобила , като същата се заплаща по банков път. Разполагаме с разрешително издадено от МОСВ за дейности с отпадъци и по- специално с ИУМПС (излязли от употреба моторни превозни средства). Издаваме всички необходими документи за дерегистрация на автомобилите.