Изкупуване на Желязо и Стомана


Изкупуване на скрап от черни метали | Изкупуване на едро на отпадъци от черни метали от предприятия | Изкупуване на чугун | Предоставяне на контейнери за производствените отпадъци от черни метали | Демонтаж и рязане на всички видове метални конструкции, съоръжения  и оборудване | Сключване на договори за изкупуване на отпадъци от предприятия