Изкупуване на Автомобили-Тотална Щета

333-00079668_1

Изкупуване на автомобили тотална щета произведени след 2005 година


тел: 0883939388                     


 Най- добрите цени за изкупуване на автомобили тотална щета. Изкупуване на автомобили от физически лица се осъществява след предоставяне на голям талон на автомобила от неговия собственик. Изкупуването на автомобили от юридически лица е придружено с издаване на фактура от страна на собственика на автомобила , като същата се заплаща по банков път. Разполагаме с разрешително издадено от МОСВ за дейности с отпадъци и по- специално с ИУМПС (излязли от употреба моторни превозни средства). Издаваме всички необходими документи за отрегистриране на автомобилите.